Vold mod kvinder er langt mere udbredt end du tror!Vold mod kvinder er langt mere udbredt i Danmark og resten af verden end du tror. Og statistikkerne vedrørende vold mod kvinder, er langt mere skræmmende og samfundsmæssig problematisk end Politikerne vil stå ved. Hvilket måske er grunden til, at det bliver fejet væk under det politiske gulvtæppe fremfor at forholde sig til problemet. For det ville kræve ændringer i samfundet og på politisk niveau.

Ifølge en rapport fra UN fra 2015, bliver millioner af kvinder over hele verden INKL. I Danmark udsat for fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold.  En tredjedel af kvinder har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold fra en partner! Men statistikken omkring vold mod kvinder – OGSÅ i Danmark, viser at Vold fra en mandlig partner er den mest udbredte form for vold som kvinder udsættes for!

I gennemsnit er der MINDRE end 40 procent af de kvinder som bliver udsat for vold, der søger hjælp! Og størstedelen af dem der søgte hjælp, valgte at søge hjælp hos familie og venner fremfor hos politiet eller de sociale myndigheder. I de statistikker og rapporter UN har fået fat i, viser det sig at det rent faktisk er under 10 procent af de kvinder der bliver udsat for vold, der søger politihjælp!

De adspurgte kvinder fortæller, at grunden til at de ikke søgte politihjælp, skyldes den accept og bagatellisering af vold mod kvinder, som der er i mange samfund – inkl. Her i Danmark. For trods Danmark har love imod denne slags vold. Så viser virkeligheden desværre bare, at kvinder der søger hjælp hos Politiet i størstedelen af sagerne, bliver afvist eller ikke bliver troet på af politiet, der derfor IKKE vil gå videre med sagen – eller overhoved undersøge og gøre noget. Trods politiet er forpligtet til at undersøge påstanden!

 I de få sager hvor politiet tror på de kvinder der søger hjælp, der ender det kun ud med dom i få procent af sagerne, ofte bliver det kun givet advarsler til voldsudøveren. Hvilket betyder, at den voldsramte kvinde der har risikeret sit helbred og liv ved at henvende sig til politiet, så er i ENDNU større fare for nu har hun gjort voldudøveren endnu mere vred.

Ca. halvdelen af kvindelige voldsofre, har været voldsofre før! Da kvinder der bliver udsat for vold, ofte har været i et voldeligt forhold før – eller har været udsat for vold fra sin partner gentagende gange tidligere. Og mange af de kvinder der går til politiet og anmelder vold, de vil blive udsat for vold igen indenfor et år – Ofte af den samme person.

I gennemsnit bliver en kvinde udsat for vold ca. 50 gange FØR hun søger hjælp hos venner, familie eller politi.

Kvinder der er udsat for vold vælger ofte at skjule volden fra venner og familie. Dette gør kvinderne med make-up og dårlige undskyldninger om pludselig opstået sygdom mv.  Derfor er der mange kvinder der stadig den dag i dag bliver udsat for vold fra sin partner, her i Danmark. Men hvor hverken familie eller venner ved hvad der foregår.  Der er ingen der ved hvad der foregår bag lukkede døre, og selv det mest perfekte liv på overfladen – Kan have vold i kulissen.Effektive måder at mindske vold mod kvinder

Der er dokumentation for at der er visse ting, som er effektive i kampen om at mindske vold mod kvinder. Nogle af disse ting er blandt andet:

·         Øge samfundets fokus på problemet

·         Slå hårdere ned på det i retssystemet/hårdere domme

·         Selvforsvars undervisning

·         Efterværn/StøttePunkt 1: Øge samfundets fokus på problemet

En af de mest effektive måder at mindske og forhindre vold mod kvinder på, er at øge samfundets fokus på problemet. Men her i Danmark er der igennem de seneste par år sket en trist udvikling der har medført, at dette fokus – og dette emne omkring denne udbredte vold mod kvinder. Det er noget som der ikke bliver talt om, hverken på politisk niveau – og heller ikke i medierne. Når man har et samfund med en indstilling om at feje problemet væk under gulvtæppet – eller som medierne, der vælger at censurere problemet. Så får man aldrig det øget fokus, som har vist sig at være den mest effektive måde at mindske og forhindre vold mod kvinder.

Når det gælder medierne, så er det påfaldende at se, at de kun vælger emner vedrørende fædre rettigheder og ramte mænd, trods det er volden mod kvinder der er den største og mest udbredte. Men det har måske noget at gøre med, at de ansvarshavende – Altså dem der afgør hvilket fokus medier/aviser skal have og hvilke emner der skal ud/skjules. Der er det MÆND der sidder på posten på de største danske aviser! Mænd der har valgt et fokus om at tie om vold og uretfærdighed mod kvinder. Dette er virkelighedens Danmark!

På politisk niveau, ser det ikke meget bedre ud. Her bliver problemet også tiet ihjel, for vold mod kvinder er ikke et populært emne. Hvilket er bekymrende taget i betragtning af, at der i dagens Danmark er flere kvinder end der er mænd.  Kvinder der i gennemsnit lever længere end mænd. Men samfundsmæssige problemer såsom vold mod kvinder, det er åbenbart ikke vigtigt.Punkt 2: Slå hårdere ned på det i retssystemet/hårdere domme

En af de største grunde til at kvinder ikke går til politiet og anmelder vold, skyldes at de som tidligere nævnt desværre ofte oplever at blive afvist eller ikke troet på.  Hvis de så endelig bliver troet på, så ender det sjældent med at voldsudøveren får en dom eller straf for volden. Det bliver af politiet og retssystemet bagatelliseret. Og tilbage står kvinden og har gjort voldsudøveren endnu mere vred.

Hvordan kan man have et samfund, hvor f.eks. tyveri eller anden kriminalitet af materielle ting, bliver straffet hårdere end vold og mord på et menneske?? Det er jo fuldstændigt grotesk! Vi har altså et samfund der sætter mere værdi på ting end på menneskeliv!

Hvis man har tendens til at være voldelig, hvilket disse voldudøvere jo har, i og med at vold mod kvinder ofte er fra en partner – og sjældent er et enkelt tilfælde. Så kan man da godt forstå at de fortsætter deres syge voldelige tendenser, når der ikke er nogen straf. Og de kan se at samfundet og retssystemet bagatelliserer det.

Punkt 3: Selvforsvars undervisning

I flere steder i verden har man indført selvforsvars undervisning for kvinder/piger, hvilket har medført et fald i vold mod kvinder. Men dette har man ikke indført i Danmark, trods det kunne være ideelt at få på skoleskemaet f.eks. til faget gymnastik! Man har i Danmark heller ikke nogen undervisning omkring vold mod kvinder. Trods at problemet er så udbredt som det er.

Punkt 4: Efterværn/Støtte

I f.eks. England er der flere områder der har lavet ekspertgrupper og efterværn for voldsramte kvinder. Når en voldsramt kvinde kommer ind og melder vold, bliver der taget billeder og hun bliver afhørt. Derefter mødes ekspertgruppen der indeholder personer fra politi, kommunen/socialforvaltningen, skoler, uafhængige rådgivere og velgørende organisationer som f.eks. krisecentre mv. Dette er for at kunne støtte og sikre den voldsramte kvinde. Så det IKKE kun er en person der sidder og træffer afgørelse om en voldsramt kvindes situation. Som vi har det her i Danmark. Hvorfor har vi ikke sådan nogle ekspertgrupper og bedre efterværn/støtte her i Danmark?
Virkelighedens Danmark!

Når man har et samfund som vi har her i Danmark. Hvor vold mod kvinder ikke bliver taget seriøst af medier, politi, kommuner, regeringen og dommere. Så er der ingen retssikkerhed for kvinder. Og udover at man som voldsramt kvinde bliver udsat af vold, så bliver man oveni dette også udsat for fare af de dommere, kommuner og politikere der kunne gøre en forskel, men som i stedet alle fejer problemet under gulvtæppet og nægter at forholde sig til problemets omfang.

Dette er virkelighedens Danmark for voldsramte kvinder!

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Anmeldelse af bog: Uden min datter - syv års kamp for samvær

Forening Fars arrangement - Politikere støtter op om diskrimination