Voldelige forældre får ingen straf i Danmark
I Danmark er det ifølge loven IKKE tilladt at udsætte sine børn for nogen former for vold, og da revselsesretten blev afskaffet, blev det også strafbart at gøre brug af voldelige opdragelsesmetoder. Men en ting er hvad loven siger – Noget andet er, at retssystemet  handler direkte imod loven og samtlige tiltrådte konventioner.Så udbredt er vold mod børn i hjemmet

Fra rapporten og undersøgelsen: ”Vold og seksuelleovergreb mod børn og unge i Danmark, 2016” SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd. Rapporten er en del af overgrebspakken der blev vedtaget i folketinget i 2012, og som blev bestilt af Socialstyrelsen.·         8 pct. af børn har oplevet psykisk vold indenfor det seneste år. Det svarer til hver 12. barn.

·         17 pct. Af børn har været udsat for fysisk vold indenfor det seneste år. Det svarer til hvert 6 barn, hvilket vil være 3-4 børn i en skoleklasse med 24 elever.

·         Af de 17 pct. De børn der har været udsat for fysisk vold, der har 34 pct. Af dem OGSÅ været udsat for fysisk vold før 6. klasse.Vold mod børn – Straffelovens § 244

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Denne volds paragraf er den paragraf, man dømmer efter i sager omkring ”mindre grov vold” eller det som nogle vælger at kalde ”simpel vold.

Men når det gælder en forældres vold mod børn, en vold der går ind under straffelovens § 244 så går man IKKE ind og giver dom i disse sager. – IKKE engang når det er rigeligt med dokumentation og beviser for volden!Hvorfor bliver der ikke straffesag i vold mod børn sager?

Grunden til dette skyldes, at det økonomisk IKKE kan betale sig for politiet, anklagemyndigheden og retssystemet at køre straffesagen (i form af arbejdstimer mv.) da man i disse sager sjældent vil give nogen straf til den voldsudøvende forældre. I sjældne tilfælde kan man f.eks. give bøde. Men det som det koster, at køre en straffesag – matcher ikke den minimale straf personen i sjældne tilfælde vil få. Derfor vælger man i 98% af sagerne IKKE at gå videre med en straffesag – trods der er beviser for vold.Retssystemet bagatelliserer vold mod børn

I Danmark går man rent faktisk ind og bagatelliserer vold mod børn. Dette til trods for at SFI’s rapport fra 2016 omkring vold og overgreb mod børn i Danmark, viste at 17% børn har været udsat for fysisk vold det seneste år af en af deres forældre.

I mange sager jeg har set dokumentation fra, går Anklagemyndigheden rent faktisk ind og bagatelliserer volden, og kalder den ”ubetydelig” – Dette til trods for at flere psykologer, psykiatere og fagfolk gentagende gange har påpeget og konstateret at man IKKE kan bagatellisere vold mod børn. IKKE engang vold under straffelovens paragraf 244 (simpel/mindre grov vold). Da den psykiske skade hos et barn der bliver udsat for vold – overstiger de fysiske skader!


Iflg. SFI’srapport – har de heller ikke kunne finde domme i mindre grov vold mod børn sager. Hvilket er bekymrende, når man ser på det store antal børn der udsættes for vold af deres forældre.

At yde vold mod et barn går rent faktisk ind under skærpede omstændigheder, og gør at man hos anklagemyndigheden skulle give en hårdere dom under den pågældende paragraf. Men dette benytter anklagemyndigheden sig underligt nok heller ikke af. Til trods for at man i straffelovens paragraf 244, rent faktisk kan give op til 3 års fængsel for mindre grov vold/simpel vold.Det er altså først når volden mod et barn, går hen og bliver brutal og rå, at man i retssystemet og hos Anklagemyndigheden går ind og giver dom til en voldsudøvende forælder.Vold mod børn straffelovens § 245

Hvis en forælder begår vold mod et barn i Danmark, så får denne forældre KUN straf hvis volden mod barnet går ind under straffelovens § 245, der omhandler særlig rå, brutal og farlig vold. Denne volds paragraf kan give op til 6 års fængsel, dog er det sjældent at forældre der yder rå, brutal og farlig vold – får en dom på 6 år.

For heller ikke her benytter man sig af hårdere straffe i vold mod børn sager, trods det går under skærpede omstændigheder.


Ingen dom = Betyder altså ikke at personen er uskyldig

Fakta er derfor, at der på nuværende tidspunkt går voldelige forældre rundt i Danmark, der udsætter deres børn for vold. Men som ikke har fået – og ikke får nogen straf eller dom for den vold de udsætter barnet for.

Det er bekymrende, især i forældremyndighedssager, samværssager og bopælssager i Statsforvaltningen og retten. Hvor man netop KUN går ind og ser på afgivet DOMME, og ikke på den dokumentation der foreligger.


Det vil sige, at trods der er beviser for at en forælder har udsat et barn for vold. Så vil denne forældre få samvær, forældremyndighed, bopæl mv. Når Anklagemyndigheden IKKE har givet dom og straf i voldssagen. Dette til trods for, at børn iflg. tiltrådte konventioner IKKE burde have samvær med en voldelig forælder.


Velkommen til det virkelige Danmark

Hvordan kan man i Danmark have et system der KUN vægter afgivet domme. Når man på samme tidspunkt, har et retssystem der IKKE giver domme i mindre grov vold mod børn, og dermed tvinger børn til samvær med voldelige forældre?

Når det handler om mindre grov vold mod børn, sker dette af både mor og far ifølge SFI’s rapport. Dette er altså IKKE en køns debat, men derimod et samfundsmæssigt problem for voldsramte børn i Danmark!

Kommentarer

  1. https://www.facebook.com/Voldssager-mod-kvinder-og-b%C3%B8rn-i-Danmark-1143609245665200/
    Og denne far slap med samfundstjeneste !!!!!

    SvarSlet
  2. http://www.bt.dk/krimi/far-idoemt-tre-maaneders-faengsel-pressede-pude-ned-over-datters-ansigt

    SvarSlet

Tilføj en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Anmeldelse af bog: Uden min datter - syv års kamp for samvær

Forening Fars arrangement - Politikere støtter op om diskrimination