Dommere, politi og politikere godkender vold mod børnRevselsesret var den ret, som blandt andet gav forældre ret til at afstraffe deres børn. Heldigvis er revselsesretten ophævet, og siden 1997 blev dette slået fast med lovændringen der sagde ” Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.” Dette betyder altså, at vold og afstraffelse af et barn, er strafbar efter straffeloven.

I 20 år har det altså været ulovligt og strafbar at yde vold mod sit barn, afstraffe det og udsætte det for en krænkende behandling. Man burde derfor mene, at efter 20 år så var dette en lov der var kendt af alle – især af dommere i retten, som jo netop er dem der BURDE kende og følge de danske love.

Men alligevel, kan man her efter 20 år konstatere, at vold og afstraffelse af børn STADIG accepteres og IKKE straffes i retten. Hvordan kan det være?

Jeg har nu været vidne til flere retssager om vold mod børn. Ens for dem alle er, at den voldelige forælder IKKE fik nogen straf. Dette til trods for, at der var god dokumentation for volden og afstraffelsen i ALLE sagerne.

Begrundelserne for, at der ikke faldt dom var yderst bekymrende… Jeg har hørt sager hvor dommere ikke ville give dom, da der ikke var nogle vidner. Dette til trods for at der var skadejournal, fysiske skader og en ganske troværdig afhøring af barnet. Men hvor tit er det lige, at en voldelig forælder vælger at yde vold mod sit barn foran vidner? Det er da selvfølgelig oftest noget der foregår bag lukkede døre. Og burde barnets fortælling der bekræftes af skader og hospitalet. Ikke vægte over de manglende vidner?

Jeg har hørt sager, hvor dommerne bagatelliserede volden mod barnet, fordi der havde været en konflikt mellem forældrene, der ”nok” var grunden til volden mod barnet. Siden hvornår berettiger en konflikt mellem to forælder, at den ene forælder yder vold mod sit barn?

Jeg har ligeledes hørt dommere direkte sige, at der ikke gives dom i sagen, trods at den voldelige forælder indrømmede den havde gjort det. Dommeren bagatelliserede og nægtede at give dom, med begrundelsen ”Det er sket under opdragelse”.

Jamen halleluja, er revselsesretten ikke ophævet? Hvordan kan man så lade være med at give dom i sådan en sag, og begrunde det med det er sket under opdragelse?

Jeg har hørt flere forskellige forsvare vold mod et barn, med bemærkninger som ”Børn er ikke troværdige” og ”Et barn kan let manipuleres”

Til det kan jeg kun sige, at børn ER troværdige vidner. Det er faktisk ganske let, at se om et barn et blevet manipuleret eller om, det barnet beskriver er en virkelig hændelse. Det handler om mængden af detaljer.

At et barn let kan manipuleres. Jeg ved ikke om man kan sige, at et barn let kan manipuleres. Men jeg tror godt på, at et barn kan manipuleres. MEN og der er faktisk et ganske stort MEN… Et barns ORD kan manipuleres. Men et barns adfærd kan IKKE manipuleres. 


Du kan ikke bare få et ikke-krænket eller ikke-voldsramt barn til at have en adfærd som et voldsramt eller krænket barn.Hvor er retssikkerheden henne for voldsramte børn i Danmark? Og hvornår begynder de danske dommere, at holde sig til loven, og dømme efter at revselsesretten er OPHÆVET? Hvordan kan det være at afstraffelse og mindre grov vold ikke straffes, når det iflg. loven ikke er lovligt???

Hvordan kan det være, at det kun er i grov vold mod børn sager at der falder dom. Det betyder jo, at forælder kan yde vold og afstraffelse mod sit barn, så længe de sørger for der ikke er vidner, og så længe de holder sig til den mindre grove vold og afstraffelse. Fantastisk liv og trivsel de Danske børn kan se frem til. Danmark et land, hvor der ikke er retssikkerhed for voldsramte børn, og hvor voldelige forælder kan fortsætte med, at udsætte deres børn for vold.

Dette er yderst bekymrende, når man tænker på at ca. hvert 6 barn udsættes for fysisk vold, hvilket svarer til at 3-4 børn i en skoleklasse, udsættes for vold af en forælder.

Revselsesretten er altså ikke ophævet, for afstraffelses af børn tillades og godkendes stadigvæk hos dommere, politi og Anklagemyndigheden.

Hvornår går de danske politikere ind og sætter fokus på vold mod børn? Hvornår slår man fast overfor dommere, politi og andre fagpersoner, at vold mod børn IKKE accepteres og skal have konsekvenser?

Hvad er det for et signal man viser børn, når man opdrager dem til, at det er forkert at slå andre. Men når det gælder forælder der slår børn. Så er det tilladt, og har INGEN konsekvenser.De danske dommere og politikere har vist glemt hvad der står i Forældreansvarsloven, straffeloven, FN’s børnekonvention og Istanbul konventionen mv.Spørg man Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet, så er der ikke nogen former for vold mod børn, som man kan bagatellisere, eller hvor man kan påstå at voldsskaden er uden betydelig skade. Da enhver vold mod et barn, netop er af yderst betydelig skade. Da meget af skaden sker på Psykisk plan. En psykisk skade der sidder i barnet i MANGE år, og hos nogle børn er det en psykisk skade der aldrig går væk. Er det ubetydelig skade?

Så jeg vil godt spørge de danske politikere, politi og dommere om hvornår man har i sinde at følge de love og konventioner Danmark har underskrevet? Hvornår begynder man, at tage vold og afstraffelse af børn seriøst, så man også dømmer disse handlinger?
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Drabsmand fik hjælp af Hvert3barn og Foreningen Far!

Socialdemokratiets Simon Simonsen og den krænkende adfærd