Personlige holdninger i systemet afgører et barns fremtid


Når børns fremtid og situation skal afgøres i Statsforvaltningen og i retterne i Danmark, så skulle en sådan afgørelse ske efter hvad der er bedst for BARNET, og med BARNETS TARV i fokus. MEN! Og ja der er et STORT men! For det er nemlig bare ikke det der gør sig gældende, altså andet end på det pæne papir med retningslinjerne for dommere, psykologer og sagsbehandlere.

For i virkeligheden, så bliver der i skræmmende mange børnesager, desværre truffet afgørelse på baggrund af dommeren, psykologen og sagsbehandlerens PERSONLIGE holdninger til samvær. Men hey! Så længe det bare står korrekt i retningslinjerne så er de dækket ind, og så er der ingen der går ind og gør noget.

På vedhæftede billede kan man se et afsnit fra en Børnesagkyndig Undersøgelse, hvor en Psykolog har været inde og lave en undersøgelse på moderen og faderen, så man havde noget mere konkret at vurdere en afgørelse om barnets fremtid på.

I denne sag er der tale om en voldelig pædofil far, og hvor System Danmark så mente at en Børnesagkyndig Undersøgelse ville være "nok" til at afgøre barnets fremtid. Det lyder jo godt... Ik?

Men her er fakta om en Børnesagkyndig Undersøgelse:

En børnesagkyndig undersøgelse har 1-2 observationer af mor/barn samt af far/barn. Observationer af ca. 40-60 minutters varighed. (Med den korte varighed vil selv de fleste psykopater og voldelige personer kunne klare at spille den perfekte forældre i)

Derudover skal Psykologen så have nogle samtaler med moderen samt med faderen. Her lytter man på begge parters versioner, der sjældent er ens. (Ergo er det op til den pågældende Psykolog at vurderer hvad der er sandt/falsk... hvilket er bekymrende taget i betragtning af, at det dokumenteret at Psykopater og Narcissister er fantastiske kamæleoner, der er gode til at lyve, manipulere, charmere og fremstå som den mest fantastiske person)

Er barnet gammelt nok, vil Psykologen også afholde en børnesamtale med barnet. Men selv i sager hvor barnet fortæller om vold/overgreb til Psykologen, vil Psykologen ikke vægte det. Da "det KAN VÆRE at barnet er påvirket af den ene forældre! (Altså så tager man worst case scenario og lader tvivlen komme den anklagede til gode).

Så kan Psykologen i nogle situationer vælge at tale med netværk, hvis de har informationer der kan belyse situationen. Det er sjældent Psykologerne gør dette. Og når de så alligevel gør - Så vil disse samtaler med netværk blot blive set som Partsindlæg og vil IKKE blive tilskrevet nogen vægt.

Er Psykologen så en del af Psykologerne i Det børnesagkyndige Selskab, så følger de helt konkrete retningslinjer om der skal være ligestilling mellem mor/far, og at et barn godt og vel ALTID skal have samvær med begge forældre, uanset hvad der er sket. Formanden Michael Kaster har flere gange udtalt, at han godt og vel mener at praksis skal være at der næsten altid skal fastslås samvær. At det børnesagkyndige Selskab så oveni dette har kontakt med - og samarbejde med Foreningen Far, gør jo ikke ligefrem tingene mere betryggende for de børn disse Psykologer skal afgøre fremtiden for.

Resultatet er:
Resultatet er så, at der i 99% af sagerne bliver vurderet at der skal være en eller anden form for samvær mellem barnet og den forældre der har ydet overgreb. Og som i kan se i det vedhæftede billede, som er fra en ÆGTE sag med en VIRKELIG dreng. Der blev det vurderet at der skulle være samvær OGSÅ selvom faderen skulle have sadistiske-pædofile tendenser.

Afgørelser bliver afgjort på personlige holdninger:
Afgørelser om børn bliver altså afgjort på personlige holdninger, dette skyldes at barnets tarv og hvad der er bedst for et barn, ikke er defineret i den danske lov. Så det er op til dommere, sagsbehandlere og psykologer at træffe afgørelse om børns fremtid udfra deres personlige mening om hvad der er bedst for et barn.

På Facebook under en debat omkring dette billede, var der en sagsbehandler fra Statsforvaltningen der pludselig blandede sig i debatten. Hun kunne IKKE se problemet i afgørelsen.  Dette var en kvinde der i over 10 år har arbejdet som sagsbehandler i Statsforvaltningen - netop indenfor familieret der har med disse børnesager at gøre.

En skræmmende virkelighed for danske børn!

Hvornår bliver barnets tarv defineret i den danske lov? Hvornår bliver en barndom uden vold og overgreb vægtet højere end samvær for enhver pris????Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Foreningen Far går alligevel ind i enkeltsager

BT agerer som Foreningen Fars pressebureau