Inhabile ansatte afgøre måske DIN sagSom en vaskeægte Sherlock Holmes er jeg støt på en bekymrende virkelighed hvad angår de ansatte i nogle af de højeste instanser. Her er der tale om ansatte der i deres arbejde træffe vigtige og alvorlige afgørelser for mange familier. Det er de ansatte der træffer beslutning om et barns fremtid. De ansatte der måske en dag, skal træffe afgøre DIT barns fremtid.


Den bekymrende virkelighed som jeg er støt på er, at rigtig mange af de ansatte som jeg har undersøgt. Og her er der tale om ansatte både i Statsforvaltningen, Psykolognævnet, Ankestyrelsen og sågar dommere i retten. Der har jeg gennemgående set en bekymrende inhabilitet, der bare bliver ignoreret af de Danske Politikere.

Jeg har fundet frem til at, rigtig mange (ja faktisk de fleste af de ansatte jeg undersøgte) at der er der venskaber blandt instanserne.


Der er ansatte i Statsforvaltningen der har private venskaber med personer i Ankestyrelsen. Hvilket jo er bekymrende, i og med, at det er folk i Ankestyrelsen som skal give kritik til Statsforvaltningen/Ansatte i Statsforvaltningen i sager der er indgivet klager over.


Der er ansatte i Psykolognævnet som er private venner og kollegaer til Psykologer der foretager undersøgelser for Statsforvaltningen og kommunerne. Dette er bekymrende taget i betragtning af, at det er Psykolognævnet som skal lave tilsyn hos Psykologer og som skal tage hånd om klager over Psykologer.


Der er ansatte i Statsforvaltningen der er private venner med nogle af de mest brugte Advokater. Advokater der tit deltager i møder i Statsforvaltningen sammen med deres klient, og hvor det er den ansatte i Statsforvaltningen, som der er privat ven med den ene advokat – som skal træffe beslutning i sagen.


Der er dommere i retterne som har private venskaber med både advokater og psykologer. Dommere som sidder i nogle af de højeste positioner hvad angår det at træffe afgørelse i sager omkring børn. Dommere som burde være neutrale og habile, men som har venskaber der gør dem inhabile.


Disse venskaber er der mange af i det Danske system. Venskaber på kryds og tværs. Venskaber som klienterne og de ramte familier ikke er bekendt med. For ville jo ikke være godt hvis sandheden kom frem, for ville DU have tillid til en dommer eller sagsbehandling af en person der har venskab med en vigtig part i din sag?


Problemet er, at her i Danmark kan disse ansatte og instanser gøre lige præcis hvad de vil. For der er venskaber med dem der kunne gøre noget. Og Politikerne og ministerierne går ikke ind og tjekker op på de ansattes habilitet.


Jeg har set rigtig mange sager efterhånden, hvor der er kommet en afgørelse som på INGEN måde virker logisk med hensyn til sagsakterne. Og hvor en afgørelse går direkte imod ALT der er bevist og fremlagt af fakta. Men i mange af disse sager, sidder der dybt inhabile personer og afgøre sagerne. Personer der skulle være neutrale, men som egentlig er farvet af deres venskaber med en part i sagen.


I andre lande kaldes dette ikke bare for inhabilitet, men i den grad også for korruption, da det er MISBRUG af den ansattes betroet magt. Her går disse ansatte ind og misbruger deres betroede stilling til, at give den ene part i sagen en uretmæssig fordel pga. venskaber.


Forhold, der kan medføre inhabilitet, er for eksempel når vedkommende:

  • selv er part i sagen eller repræsenterer en part i sagen.
  • er i familie med en part i sagen.
  • har tilknytning til private selskaber, foreninger m.v., der har en særlig interesse i sagens udfald.
  • nærer venskab/fjendskab til person med tilknytning til sagen.
  • selv tidligere har truffet afgørelse i sagen

Modsat hvad artiklens billede viser, så behøver der nemlig slet ikke være penge indblandet for at en person er inhabil eller korrupt. At misbruge sin magt og sin stilling pga. venskaber er ligeså forkert som at betale penge under bordet.


Dette er det virkelige Danmark… Landet hvor der ikke er nogen retssikkerhed og hvor dem med betroet magt har venskaber på kryds og tværs – som de misbruger i utallige sager.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Foreningen Far går alligevel ind i enkeltsager

BT agerer som Foreningen Fars pressebureau