Kommune udsætter 10-årig dreng for psykisk tortur!I Hjørring udsættes et barn pt. for tortur. Helt konkret er der tale om en 10-årig dreng, der på en grusom måde, udsættes for tortur, psykisk tvang og manipulation. En dreng som er blevet frihedsberøvet og frataget ALLE sine rettigheder.

Man skulle ikke tro det, når man går ned gennem gågaden i Hjørring. En gågade der især når solen titter frem, nærmest ser helt idyllisk ud når man sidder og spiser en frozen yogurt på bænken foran Metropol Shoppingcenter. Men bag den skønne idyl, gemmer der sig en grusom sandhed, når det gælder den magt og tortur som byens Borgmester og byrådsmedlemmer STADIG udsætter en 10-årig dreng for.

Er Danmark ligeså korrupt som Mexico?Læser man dokumenterne i sagen, og ser man på Landsrettens afgørelse – og Hjørring Kommunes adfærd og beslutninger i sagen. Så tror man det er løgn det man læser. Det lyder mere som en syg joke, og ikke som noget der burde – eller kunne finde sted i et land som Danmark, hvor man jo har borgerrettigheder, menneskerettigheder og retssikkerhed. Men denne sag viser om noget, at disse ting ikke er noget ALLE har her i landet. Næ, det er grundlæggende rettigheder som bliver frataget en, hvis Kommunens magthoveder begår fejl de ikke vil indrømme. 

Børnesagen i Hjørring opremset

Den 10-årige dreng som sagen omhandler, har i 9 ½ år af sit liv boet hos sin mor Chanette. Før moderen Chanette og faderen Anton blev skilt, var det moderen der stod for både pasning og omsorg. Da faderen havde over 320 rejsedage om året i udlandet pga. sit arbejde. Dette er bekræftet af den §50 undersøgelse der blev lavet.

Efter skilsmissen var der en del konflikter mellem moderen og faderen. Drengen boede hos sin mor, men der var stadig samvær mellem far/søn – når det altså passede ind i faderens mange rejser. – Der var IKKE samværschikane fra moderens side af!  Tværtimod kørte moderen både sin søn til og fra samvær hos faderen.

Det blev tiltagende sværere at få drengen af sted på samvær og pludselig nægter drengen at se sin far, og det er ikke muligt for moderen at få drengen af sted på samvær. Derfor kontaktede moderen kommunen for at få hjælp til det. Hjørring kommune satte en familierådgiver på sagen i 4 måneder. En familierådgiver der gav ros til både MOR og FAR for at samarbejde om opgaven at få iværksat samværet. Efter 4 måneder opgav kommunen at tvinge drengen til samvær med sin far. Samværet sluttede i 2013! Der blev endda skrevet en anbefaling til retten om, at de ikke mente, at samvær med faderen var godt for drengen, da drengen var kommet i bedre trivsel efter samværsstop.


Faderens ord om moderen dengang var: ”Hun er på mange måder en god og kærlig mor, der sørger godt for drengen”


Grunden til at drengen ikke så sin far, var altså ikke på grund af samværschikane fra moderens side.

Det var heller ikke fordi moderen nægtede det eller ikke prøvede at få drengen på samvær. Tværtimod forsøgte hun altså at få drengen afsted og bad om hjælp til det. Selv kommunens familierådgiver opgav at få drengen på samvær – og vurderede at samvær med faderen ikke kunne gennemtvinges!Efter kommunen havde opgivet at få drengen på samvær hos faderen, valgte faderen IKKE at gøre noget for at få genoptaget samværet af instanserne. Men valgte dog at troppe op diverse steder hvor moderen Chanette og drengen var, endda til skolearrangementer og fritidsaktiviteter. Hvilket medførte at drengen blev bange og ville hjem, og derfor blev forhindret i sociale arrangementer pga. faderen.Der er lavet flere underretninger på faderens adfærd. Både fra skolen omkring vold som drengen fortæller om fra faderen. Men også underretninger fra andre der har været vidne til faderens skræmmende og yderst bekymrende adfærd overfor drengen – endda på skolen! Disse underretninger har Hjørring kommune ignoreret.I 2015 blev der lavet en forældreevne undersøgelse på moderen og faderen. Den viser, at moderen har en høj forældreevne og at drengen har det bedst hos hende!I 2015/2016 blev der ligeledes iværksat en §50 undersøgelse for at finde ud af, hvilken situation og fremtid der ville være bedst for drengen, og for at få afdækket drengens forhold til sin far. Denne undersøgelse varede i 14 måneder, men resultatet af undersøgelsen viste at drengen havde det bedst hos sin mor, og at der kom ro på drengen efter at samværet med faderen stoppede. Den lange undersøgelse konkluderede endda, at det IKKE ville være godt for drengen med fælles forældremyndighed!Psykologundersøgelser: I §50 undersøgelsen blev der gjort brug af psykologundersøgelser, der afviste at der var tale om forældrefremmedgørelse i sagen! Psykologundersøgelserne viste at drengen er tryg ved sin mor, og der er god tilknytning mellem dem!Moderen Chanette har løbende haft kontakt til politiet pga. faderens stalking og chikane. Og i 2016 anmeldte både moderen og drengen faderen for vold. Moderens voldssag afhang bla. af drengens vidneforklaring, som skulle foretages sammen med drengens egen voldssag.Politiet valgte i nov. 2016 at udstede formaninger til faderen og et familiemedlem i forhold til chikane og stalking.Politiet gav i februar 2017 besked om at de IKKE ville undersøge drengens voldssag på trods af der intet efterforskning var foregået. Dette blev efterfølgende påklaget til Statsadvokaten, der nu har krævet at politiet efterforsker og går ind i sagen!Byrettens dom: Fuld forældremyndighed til moderen

For at få ro på situationen og siden der ikke havde været samvær i 2 år, valgte moderen Chanette efter råd fra kommunen, at søge fuld forældremyndighed i retten over sin søn. Hun ”vandt” den fulde forældremyndighed i byretten d. 28. april 2016. Byretten lagde vægt på, at det var moderen der havde stået for omsorg og pasning, det var hende der havde den tætteste tilknytning til drengen. Derudover lagde byretten vægt på drengens egne forklaringer i børnesamtalen, samt drengens ønske om at bo hos sin mor.”Han virker glad og tryg hos sin mor, og hun formår at skabe et hjem for ham med tryghed og forudsigelighed".Efter moderen vandt i byretten begyndte faderen på utallige beskyldninger. Pludselig var hun ikke denne ”gode mor” som han ellers tidligere havde udtalt. Nu mente han pludselig at hun manipulerer drengen og er nu pludselig bekymret for om hun kan varetage ham korrekt. Dette til trods for at han i 2013, sagde det stik modsatte – og til trods for at SAMTLIGE undersøgelser viser at moderen har fine forældreevner, og uden problemer kan varetage drengens tarv. Men okay, noget skyts skal man jo finde frem hvis man pludselig vil lege årets far og vinde en forældremyndighedssag. Så må man jo hellere opdigte ting og bekymringer, præcis som den så omtalte chikanemanual siger man skal. Iflg. Drengens far Anton, mener han nu at drengen har det bedre hos ham eller på en institution, end hos sin mor, hvor han har boet i 9½ år uden problemer!Landsrettens dom

Faderen var ikke tilfreds med byrettens dom, og valgte at anke sagen til landsretten. 16. august 2016, gik Landsretten ind og gik imod Byretten – og enhver logik samt barnets tarv. Faderen vandt forældremyndigheden, med begrundelsen, at de mente at faderen vil være bedst til at sikre, at drengen fremadrettet opnår en god og sund relation til begge forældre. De ignorerede og så bort fra ALLE underretninger, og undersøgelser. Dette til trods for, at de i dommen henviser til forældreevne undersøgelsen fra 2015 som viser at drengen vil have det bedst hos SIN MOR! Præcis ligesom ALLE andre undersøgelser i sagen har vist og konkluderet!·         Landsretten ignorerede altså:
4+ underretninger på faderens bekymrende adfærd, inkl. En underretning på faderens vold fra skolen af.·         At faderen er anmeldt for vold og stalking

·         At moderen HAVDE samarbejdet om samvær og der IKKE havde været samværschikane. Tværtimod·         De ignorerede Familierådgiveren's anbefaling til retten i 2013, efter de måtte opgive at tvinge drengen på samvær.

·         De ignorerede forældreevne undersøgelsen fra 2015, som viste at mor er fint egnet og at drengen har det bedst hos hende·         De ignorerede den 14 måneder lange §50 undersøgelse fra 2015/2016 som konkluderede at drengen havde det bedst hos sin mor, og at der var kommet ro på drengen og hans sygdom efter samværet med faderen var stoppet. En undersøgelse der sågar gik ind og sagde, at det IKKE ville være godt for drengen at have samvær med sin far.·         De Psykolog undersøgelsen der var en del af §50 undersøgelsen og som afviste at moderen skulle påvirke til forældrefremmedgørelse.                 


·         De ignorerede Byrettens dom om tilknytning og tryghed.·         De ignorerede drengens børnesamtale med dommeren og psykologen i byretten.


Drengen ender på institution

Efter Landsrettens dom, var det stadig umuligt, at få dommen om at drengen skulle bo hos sin far ført ud i livet. Drengen nægtede, og var rædselsslagen blot det blev nævnt. Derfor indgik faderen en aftale med Hjørring Kommune, om en frivillig anbringelse af drengen. Han blev derfor fjernet fra sin mor med fogedretten og politiets hjælp. 2 politibetjente skulle der til for at få den skrigende, sparkende og paniske dreng ud i bilen. Og så blev han kørt til institutionen Vesterlund i Aalborg. Her har han været siden 4. oktober 2016. Det vil sige 10 måneder nu. Her skulle drengen være i en overgang på 2-3 måneder indtil han havde accepteret og vænnet sig til tanken om at bo hos sin far!

Det vil jeg betegne som psykisk tortur, udsæt en stakkels dreng for så meget pres og savn, at han til sidst knækker og makker ret, og accepterer at komme hjem til en iflg. Drengens egne ord: voldelig far!

Først nægtede man drengen en bisidder, som han ellers har ret til ifølge lovgivningen. Derefter har man taget hans internet og telefon fra ham, så han ikke kan kontakte sin mor og familie. Den mor og familie som han savner og ønsker at være hos. Man skulle tro der var tale om et fængsel i Mexico, og ikke tale om en stakkels 10-årig dreng, der intet forkert har gjort, udover at være tæt knyttet til sin mor – og være bange for en iflg. Drengen: Voldelig far!

Faderen har været på besøg på institutionen 1 gang i nov. 2016. Her lå den ulykkelige og rædselsslagen dreng rystende under sin dyne, indtil faderen var gået igen. Personalet vurderede at drengen ikke skulle se sin far igen efterfølgende.

Drengen ser kun sin mor 1 gang om måneden i 1 time. Derudover må han tale med hende 2x10 minutter om ugen. Drengen blev nægtet at komme hjem til sin mor i julen, til hans fødselsdag i januar, til sin kusines konfirmation i april og til at holde sommerferie i år hos sin mor. Kommunen fastsætter samværet, men skal rette sig efter forældremyndighedsindehaverens holdning. Eftersom faderen slet ikke ønsker at drengen skal se sin mor eller familie, er 1 times samvær om måneden det mindste kommunen kan fastsætte uden behandling i børn og unge udvalget.

Dette fordi drengen skal lære IKKE at savne sin mor, og fordi han skal vænne sig til tanken om at bo hos den far han er bange for. Det er psykisk tvang og tortur! Men udover det - er det i den grad børnemishandling og offentligt omsorgssvigt!

Iflg. Forvaltningen er drengen for tæt knyttet til sin mor. Men det kræver ikke særlig meget viden om børnepsykologi og voldsudsatte børn, for at vide at børn der udsættes for vold, ofte bliver ekstra tæt knyttet til den beskyttende forældre som IKKE udsætter dem for vold. Så at drengen er tæt knyttet til sin mor, er der jo intet mærkeligt i. Nu er det trods alt også hende der har stået for pasning, nærvær og omsorg i 9½ år af drengens liv. Det er hende han har boet hos altid og haft et liv sammen med!

Drengens trivsel og status

Drengen er på ingen måde tæt på at acceptere at skulle flytte hjem til sin far, og alle status opfølgninger på drengen viser at han trives dårligere og dårligere. I marts måned 2017 blev der ligeledes lavet en statusudtalelse på drengen, og her fremgår det at drengen stadig er bange for sin far og ikke vil bo hos ham.

Hans sygdom med allergi og astma forværres, han har tabt sig, han savner sin mor, mormor, morfar og hans kanin. Han er depressiv og har selvmordstanker – han mener ikke livet er værd at leve længere og har givet op. Drengens praktiserende læge har slået alarm to gange pga. af drengens tilstand på institutionen! Hun er massivt bekymret for drengen. Efterfølgende har faderen skiftet drengens læge, som drengen endnu ikke har været hos!

En dreng der gik fra en forholdsvis normal barndom med venner, familie, eget værelse, kanin og legeaftaler. En dreng der er vant til at holde sjove sommerferier i udlandet med sin mor. Og som nu er en dreng der er indelukket på en institution uden at få lov til at se sin mor eller holde sommerferie med hende. Dette til trods for at ALLE undersøgelser har vist han har det bedst hos hende!!! Kriminelle i danske fængsler har bedre vilkår end denne dreng!"Seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår mener, at det er en klassisk sag om forældremyndighed, hvor man vægter barnets ret til to forældre højere end barnets trivsel."

I den konkrete sag ser vi et barn, der i mere end syv måneder har været anbragt - og hvor han trives dårligere og dårligere. Det er offentligt omsorgssvigt. Samtidig har han en forælder, som han savner, og som er i stand til at give ham den omsorg, han har behov for” siger seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår

Kommunens nyeste udspil:

Nu er kommunen så kommet med et nyt udspil i sagen, nu vil de have at drengen skal flyttes til en plejefamilie/ny institution indtil han accepterer at flytte hjem til sin far.

Are you kidding me???! Hvorfor er det at drengen ikke kommer hjem til den mor, som ALLE undersøgelser viser han har det bedst hos??? Den mor, som har passet ham i 9 ½ år????? Det lugter langt væk af aftaler under bordet. For uha, nej hvis drengen kommer hjem til sin mor. Så vil det jo ikke stille faderen særlig godt i en eventuel ny retssag! Men hvis behov og tarv er det egentligt der tænkes på her?Faderens rolle i sagen:

Ja som jeg skrev længere oppe, så gik faderen i sagen fra at rose moderen til, at pludselig være sååååå bekymret for hendes evner, til trods for at samtlige undersøgelser viser der intet er at være bekymret for.

Men hvor er han henne i sagen nu, hvor hans søn mistrives så grusomt??

Jo faderen ”vandt” forældremyndigheden og har været på besøg hos drengen en gang på institutionen. Et besøg hvor drengen som nævnt lå under dynen og var rædselsslagen. Siden da har faderen ikke haft noget med drengen at gøre, men faderen har dog nægtet drengens ønske om at holde jul hos moderen, drengens ønske om at komme til kusinens konfirmation, og sågar drengens ønske om at komme hjem til sin mor og holde sommerferie som han er vant til. Yes, sikke en god far der er tale om i denne sag!

Her har vi en far der holder fast i sin ”ret” som forældremyndighedsindehaver og misbruger den magt. (han viser også at han IKKE lever op til landsrettens dom om at være bedst til at fastholde kontakten til begge forældre). Her har vi en far der hellere vil holde fast i sin ret, og udøve sin magt (ved at straffe både eks og søn). End at lade drengen komme hjem til sin kærlige mor, som han savner!

Hvilken far vil hellere have sit barn på en institution, end hos en velfungerende, kærlig mor som alle undersøgelser viser drengen har det bedst hos??? Det handler ikke om drengens bedste, men om faderens magttrip og egoisme. Han tænker ikke på den 10-årige dreng der straffes på en institution, langt væk fra den familie og mor han elsker og savner!


Man kommer til at tænke på Kong Salomon, og Salomons dom:

To kvinder har begge født et barn, men den ene har mistet sit og har stjålet den andens. Nu skændes de om, hvem der er mor til det levende barn og er kommet til kongen for at lade ham dømme mellem dem.  Salomon befaler, at barnet skal hugges midt over og en halvdel gives til hver kvinde. Men den rigtige mor kan ikke lade det ske og siger, at det så er bedre, at den anden kvinde får barnet. Den anden kvinde derimod vil gerne lade barnet kløve. Så ved Salomon, hvem der er barnets moder.”Den ”rigtige” forælder i denne sag, den forælder der tænker på sit barns ve og vel, er i hvert fald ikke den far der vælger at udsætte sit eget barn for institution, når samtlige undersøgelser rent faktisk viser der INGEN grund er til det.Faderen har udtalt, at han håber, at hans søn på et tidspunkt bliver klar til at flytte hjem til ham. Han har ikke nogen grænse for, hvornår nok er nok.Rent logisk set og psykologisk set… hvis drengens frygt for sin far, bare var blevet ”påduttet” af moderen, så havde han nok åbnet op for tanken om at bo hos sin far efter 10 måneder. Så mon ikke der rent faktisk er en grund til drengens frygt for sin far?!


Uanset hvad, så er dette børnemishandling, vanrøgt og tortur af et barn.

 Tortur:

Taget fra Wikipedia: ” Tortur består i det at tilføje fysisk eller psykisk smerte som et udtryk for trussel, afskrækkelse eller straf eller som middel til at fremtvinge oplysninger eller tilståelser. Undertiden udføres tortur uden nogen direkte, eller kun en meget spinkel, funktionel begrundelse

Torturkonventionen

FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf.

Artikel 1

1. I denne konvention betyder udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller en tredjemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller en tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller en tredjemand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. Smerte eller lidelse, der alene er en naturlig eller tilfældig følge eller del af lovlige sanktioner, er ikke omfattet.  

I denne sag påfører man mental smerte og lidelse hos en dreng, med formålet om at straffe ham for en handling (at han er bange for sin far og ikke vil bo hos ham). Man skræmmer ham, og tvinger ham. INGEN omstændigheder af nogen art, kan påberåbes til retfærdiggørelse af tortur! Og tortur er hvad denne 10-årige dreng bliver udsat for!

Jeg vil anbefale at man melder Hjørring kommune og samtlige politikere der har godkendt dette, til FN’s torturkomité (CAT). Derudover burde man også tage et god kig på de dommere i Landsretten… For en dom som denne, tyder på der er noget helt galt i retssystemet.

Til sidst vil jeg slutte af med et citat fra en af de pågældende Socialdemokratiske byrådsmedlemmer i sagen. Dette er godt nok et citat han skrev omkring valget i Frankrig i maj måned. Men jeg synes faktisk det er ret sigende:
Peter Duetoft, Socialdemokrat og byrådsmedlem i Hjørring kommune:  

” DER ER TO SLAGS POLITIK! Den, der splitter. Her står man i hver sin lejr og råber til hinanden. Det ødelægger fællesskabet og skaber utryghed. Den anden form for politik er den samlende. Her forsøger man kompromis og at vedtage løsninger, mange kan leve med. Det skaber tryghed og stabilitet. Jeg har altid arbejdet for det sidste......”

Jeg undrer mig over at, hvis det sidste er den slags politik han arbejde for, hvorfor han så ikke har gjort noget for at lave et kompromis i denne sag? Hvorfor har han ikke har været med til at vedtage en løsning som drengen kunne leve med? For det Hjørring kommune i fællesskab med faderen i sagen har gjort, er IKKE at skabe tryghed og stabilitet for den 10-årige ulykkelige dreng. Det er derimod, at udsætte drengen for umenneskelig psykisk tortur, mishandling og omsorgssvigt.

Men nu er Byrådsmedlem Peter Duetoft jo frimurer, og de er jo kendt for at hjælpe hinanden - og især mænd/fædre. Mit forslag er derfor, at frimurerne begynder at tænke på små 10-årige drenge – så vil de måske i fremtiden få de mandlige medlemmer, som de efterspørger i avisen.

Du kan følge sagen på den oprettede Facebook side: 10 årig dreng i tomrum skal hjem nu

Og så kan du vise din støtte til drengen og til, at få ham hjem ved, at skrive under her: https://www.skrivunder.net/10-arig_dreng_i_tomrum_skal_hjem_nu

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hvad TV2 glemte at vise i dokumentaren Bortført af mor

Drabsmand fik hjælp af Hvert3barn og Foreningen Far!

Socialdemokratiets Simon Simonsen og den krænkende adfærd